Uralan Firmengebäude

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme, pokud jsou vůbec shromažďovány, důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Používání naší webové stránky není možné bez uvedení osobních údajů. Pokud nám poskytnete osobní údaje (např. jméno, adresu nebo e-mailové adresy), nebudou tyto údaje předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu může mít bezpečnostní mezery. Není možná kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran.


Individuální nastavení souborů cookie

Při každém spuštění této stránky se vám nabídne možnost povolit kromě technicky potřebných cookie i další soubory cookie a vybrat je. Díky této možnosti výběru jedná společnost URALAN® ve shodě se základní vyhláškou o ochraně údajů, popř. s příslušným rozsudkem Soudního dvora EU C‑673/17. Soubory cookie nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Většina námi používaných souborů cookie jsou dočasné soubory cookie tzv. „session cookies“. Automaticky se vymažou po ukončení vaší návštěvy. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Způsob zpracování souborů cookie můžete nastavit ve svém prohlížeči. Při deaktivaci souborů cookie může být funkčnost této webové stránky omezena.


Protokolové soubory (server log files)
Poskytovatel internetových stránek společnosti URALAN® automaticky zjišťuje a ukládá informace v takzvaných server log files, které váš prohlížeč automaticky předá poskytovateli. Toto jsou:

  • Navštívená webová stránka
  • Čas v době přístupu
  • Množství odeslaných dat v bytech
  • Zdroj / odkaz, ze kterého jste se na stránku dostali
  • Použitý prohlížeč
  • Použitý operační systém
  • Použitá IP adresa (anonymizovaná)

Tyto údaje nelze přiřadit k jednotlivým osobám. Tyto údaje nebudou sloučeny s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně zkontrolovat, jestliže zjistíme konkrétní důvody nezákonného použití. Protokolové soubory protokolu uložené při návštěvě těchto stránek se po 1 roce smažou.


Google Analytics
Při otevření těchto stránek jste se rozhodli, zda chcete povolit službu Google Analytics. Vaše rozhodnutí platí pro celou relaci. Po zavření vašeho prohlížeče se toto rozhodnutí vymaže. Po opětovném vstupu na webové stránky URALAN® budete znovu dotázáni a opět se můžete rozhodnout.

Poskytovatelem webové analytické služby Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá soubory „cookie“. Informace vytvořené soubory cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.


Zpracovávání příslušných údajů společností Google
Byla uzavřena smlouva o zpracovávání příslušných údajů mezi společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a společností URALAN® Kunststoffverarbeitung GmbH. Tato smlouva byla podepsána a vytištěna.


Zpracování příslušných údajů pomocí ratiokontakt
Byla uzavřena smlouva o zpracovávání příslušných údajů mezi poskytovatelem těchto internetových stránek ratiokontakt GmbH, Biegenhofstr. 13, D-96103 Hallstadt a společností URALAN® Kunststoffverarbeitung GmbH. Tato smlouva byla podepsána a vytištěna.

ratiokontakt poskytla informace, které si zde můžete prohlédnout

PDF ke stažení – Vertrag Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten
PDF ke stažení – Hinweise zum Schutz von Kundendaten
PDF ke stažení – TOM, Technische und organisatorische Maßnahmen nach § 64 BDSG neu und Art. 32 DS-GVO


IP anonymizace
Na této webové stránce jsme aktivovali funkci IP anonymizace. To znamená, že vaše IP adresa je zkrácena před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo do jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a do USA.


Šifrování SSL
Tato stránka kvůli bezpečnosti a k ochraně přenosu důvěrných informací používá šifrování SSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Nám předané údaje SSL nemohou číst třetí strany.


Právo na informace, vymazání, blokování
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů, rovněž i právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo vymazat. K tomu účelu a v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu.


Upozornění k použitým druhům písma Google
Druhy písma Google použitá na těchto stránkách jsou uloženy na serveru, na kterém jsou tyto stránky k dispozici. Není tedy navázán kontakt se společností Google a nedochází k žádné výměně údajů se společností Google.


Upozornění ke službě Mapy Google
Přístup k mapám Google je možný pouze po upozornění, že s propojením probíhá výměna údajů se společností Google.


(Zdroj: www.e-recht24.de)
Byly doplněny a upraveny pasáže