Uralan Firmengebäude

Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dane osobowe traktujemy – jeśli są one w ogóle gromadzone – w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to bez Twojej wyraźnej zgody nie będą one przekazywane podmiotom trzecim.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że proces przekazywania danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem podmiotów trzecich nie jest możliwa.


Indywidualne ustawienia dotyczące plików cookie
Za każdym razem, gdy otwierasz tę stronę, będziesz mieć możliwość wyboru innych plików cookie oprócz technicznie niezbędnych plików cookie, które zostały już wybrane. Oferując tę opcję wyboru, firma URALAN® przestrzega ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz odpowiedniego orzecznictwa ETS C‑673/17. Plik cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Są one używane, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzania strony. Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Możesz ustawić sposób obsługi plików cookie w swojej przeglądarce. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.


Pliki dziennika serwera
Dostawca strony internetowej firmy URALAN® automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje dostawcy. Są to:

  • odwiedzona strona internetowa
  • czas dostępu
  • ilość wysłanych danych w bajtach
  • źródło/odnośnik, z którego użytkownik trafił na tę stronę
  • używana przeglądarka
  • używany system operacyjny
  • używany adres IP (w formie zanonimizowanej)

Dane te nie mogą zostać przypisane do poszczególnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia tych danych w przypadku pozyskania informacji o konkretnych przesłankach wskazujących na niezgodne z prawem wykorzystanie danych. Pliki dziennika zapisane podczas odwiedzania tych stron są usuwane po upływie 1 roku.


Google Analytics
Otwierając te strony, użytkownik zdecydował, czy chce zezwolić na korzystanie z Google Analytics. Taka decyzja dotyczy całej sesji. Po zamknięciu przeglądarki decyzja ta jest usuwana. Przy ponownym wybieraniu stron internetowych firmy URALAN® użytkownik znów otrzymuje zapytanie i może ponownie podjąć decyzję.

Dostawcą usługi analizy internetowej Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa „plików cookie”. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.


Przetwarzanie danych na zlecenie firmy Google
Pomiędzy firmą Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a firmą URALAN® Kunststoffverarbeitung GmbH została zawarta umowa dotycząca przetwarzania danych na zlecenie. Niniejsza umowa została podpisana i wydrukowana.


Zlecone przetwarzanie danych za pośrednictwem firmy ratiokontakt
Pomiędzy dostawcą niniejszych stron internetowych firmą ratiokontakt GmbH, Biegenhofstr. 13, D-96103 Hallstadt i firmą URALAN® Kunststoffverarbeitung GmbH została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych. Niniejsza umowa została podpisana i wydrukowana.

Firma ratiokontakt dostarczyła informacje, z którymi można się tu zapoznać

Pobierz PDF – Vertrag Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten
Pobierz PDF – Hinweise zum Schutz von Kundendaten
Pobierz PDF – TOM, Technische und organisatorische Maßnahmen nach § 64 BDSG neu und Art. 32 DS-GVO


Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przed przekazaniem go w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub do innych podlegających umowie państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz do USA.


Szyfrowanie SSL
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Dane SSL przekazywane przez użytkownika nie mogą zostać odczytane przez podmioty trzecie.


Prawo do informacji, usuwania, blokowania
W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.


Wskazówka dotycząca używanych czcionek Google
Czcionki Google używane na tych stronach są przechowywane na serwerze, na którym znajdują się te strony. Tym samym nie jest nawiązywany żaden kontakt z usługami Google i nie następuje wymiana danych z firmą Google w tym zakresie.


Wskazówka dotycząca usługi Mapy Google
Dostęp do usługi Mapy Google jest możliwy dopiero po poinformowaniu, że takie połączenie wiąże się z wymianą danych z firmą Google.


(Źródło: www.e-recht24.de)
Dodano i dopasowano fragmenty